MOBAKE » Záchrana prírody

Záchrana prírody

„Ak si človek uvedomí, že príroda tu bude aj bez nás, no my bez nej nie. Zmení sa mnohé…“

VLK: Všetko pre NIČ

V skratke o organizácii

VLK je celoslovenské zoskupenie priateľov lesa založené v roku 1993 na základe ochranárskej organizácie SZOPK VLK Prešov.

Prioritou LZ VLK je záchrana prirodzených lesov na Slovensku založená na celistvom prístupe, t.j.uprednostňovaní prirodzených procesov – evolúcie – pred zasahovaním ľudí. VLK sa snaží meniť vzťah lesných hospodárov i bežných spotrebiteľov k lesným ekosystémom.V tejto súvislosti kladieme dôraz na ochranu živočíchov stojacich na vrchole pyramídy slovenskej prírody – tzv. veľkých šeliem (medveď, vlk, rys), ktoré sú neustále ohrozované rôznymi záujmovými skupinami.

ČO PRESNE ZNAMENÁ NIČ

Naším cieľom je, aby sa nič nerobilo aspoň na 10 % územia Slovenska.

Pod slovom „NIČ“ myslíme nezasahovanie do lesov. Aspoň o časti slovenských lesov by mala rozhodovať príroda a nie človek. Chceme, aby sa na týchto územiach nerúbalo, nepoľovalo,nepostrekovalo chemikáliami, neodstraňovalo mŕtve drevo, nevysádzalo či nejazdilo na autách…Inými slovami, aby sa nezasahovalo do prirodzeného vývoja lesa s cieľom akokoľvek ho pozmeniť.

Zároveň však podporujeme peší pohyb ľudí na týchto územiach. Budeme veľmi radi, ak spoznáte skutočné lesy a zídete pritom z vyznačených chodníkov. To je presne to, o čo nám ide: zachovať aspoň časť naozajstnej prírody pre vás a pre ďalšie generácie. A pre prírodu samotnú, lebo ona znamená život.

 

Prispieť môžete nákupom ľubovoľného produktu v našom eshope. Z každého nákupu poputuje 1 % na ochranu prirodzených lesov na Slovensku, navyše môžete v pokladni prihodiť ľubovolnú sumu. Ďakujeme, za Váš príspevok! 🙂

Prales Deťom: Green Life

V skratke o organizácii

Projekt Green Life sa zaoberá ochranou tropického dažďového pralesa a ohrozených druhov zvierat so zameraním na ochranu ich prirodzených teritórií a organizáciu proti-pytliackych aktivít. Cieľovými druhy zvierat tejto ochrany sú kriticky ohrozené tigre, orangutany a slony sumatrianske v ekosystéme Leuser na Sumatre v Indonézii.

Projekt Green Life a súkromná rezervácia Green Life dokáže vytvoriť nárazníkové pásmo medzi NP Gunung Leuser a strážiť jeho hranice pred pytliactvom a ilegálnym drevorubačstvom. Navyše vytvára priestor pre rozširovanie zvieracích teritórií, špeciálne tigrov a orangutanov sumatrianských, ktoré aktívne chráni. Rezervácia Green Life je príkladom pozitívneho prístupu a dôležitosti vzniku súkromných rezervácií na hraniciach s národnými parkami, ktorých hranice tak môžu byť pod pravidelnou ostrahou. Projekt Green Life sa navyše významne zapája do výchovy a vzdelávania miestnych obyvateľov, detí a študentov v Tigrom dome pri dedine Batu Katakata.

3 PROGRAMY PROJEKTU GREEN LIFE:

Rezervácia GREEN LIFE – budovaním súkromnej pralesnej rezervácie Green Life na hranici s NP Gunung Leuser vytvára nárazníkovú zónu, ktorá má za úlohu zabraňovať vstupu pytliakov a ilegálnych drevorubačov do NP Gunung Leuser. Cieľová rozloha rezervácie je 400 – 700 hektárov chráneného a stráženého územia. Toto územie je pravidelne strážené proti-pytliackou hliadkou. V súčasnej dobe má rezervácia Green Life rozlohu 85,5 hektárov.

Tigrí dom – pralesné výchovno-vzdelávacie a informačné centrum na ochranu dažďového pralesa a ohrozených druhov zvierat, na čele s tigrom sumatrianským. Tigrí dom zároveň slúži ako strážna základňa proti-pytliackej hliadky Tigrie komando.

Tigrie komando – proti-pytliacka hliadka na ochranu tigrov sumatrianských a ďalších ohrozených druhov zvierat. Táto hliadka operuje v rezervácii Green Life a v ekosystéme Leuser 16 dní mesačne.

Prispieť môžete nákupom ľubovoľného produktu v našom eshope. Z každého nákupu poputuje 1 % na ochranu dažďového pralesa na Sumatre, navyše môžete v pokladni prihodiť ľubovolnú sumu. Ďakujeme, za Váš príspevok!