KS#4: Supervulkán Yellowstone. Riziko globálnych rozmerov?

Supervulkán Yellowstone. Riziko globálnych rozmerov, mobake, klimaticka streda, klimaticke stredy, mobake blog, tvoriva spolocnost,

Dnes nadväzujeme na predchádzajúcu tému trhlín, v ktorej si posvietime na Supervulkány. Zistíme čím a prečo sú nebezpečné a čo predstavujú pre ľudstvo. Popíšeme si tiež magmatický nález nachádzajúci v oblasti národného parku Yellowstone (USA) a vysvetlíme si súvis s trhlinami, ktoré sme naposledy preskúmali.

supervulkan, klimaticka streda, mobakeFoto: © MARTIN RIETZE/WESTEND61/CORBIS

Na úvod. Čo je supervulkán?

Štandardne začneme vysvetlením základného pojmu, ktorého sa týka tento článok. Supervulkán je sopka, ktorej výbuch by mohol byť tisíckrát horší ako väčšina výbuchov sopiek, ktoré sa odohrali v našej minulosti. Sopka takýchto rozmerov vzniká vo väčšine prípadov práve tak, že magma stúpa smerom na povrch z tzv. horúcich škvŕn, ale nemôže sa dostať cez zemský povrch. Tlak narastá až do chvíle, kým zemská kôra nepovolí…

Alarmujúca trhlina v oblasti Bighorn

,,Vlhká jar“ bol komentár médií k udalosti z 23. októbra 2015, zatiaľ čo zástupcovia geologickej služby Spojených štátov sa ani nevyjadrili. Udalosť kedy sa približne 200 km západne od Yellowstoneského národného parku v oblasti masívu Bighorn (Wyoming, USA) vytvorila masívna trhlina s rozmermi cca 685 metrov na dĺžku a 45 metrov na šírku. Znepokojujúcim faktom tohto javu je, že vzdialenosť medzi týmto ,,výsledkom vlhkej jari,, a Yellowstoneským parkom, kde sa nachádza supervulkán, je len 200km. 

big horn, yellowstone, klimaticka streda, zmena klimy, supervulkan, mobake

Spojitosť trhliny s možnou super-erupciou

Supervulkány sú totiž svojim spôsobom prepojené s trhlinami v Zemi z minulého dielu. Veď tesne za nimi môžeme očakávať pretrhnutie magmy v horných vrstvách zemskej kôry. V prípade, že sa trhliny nachádzajú v bezprostrednej blízkosti vulkánu či supervulkánu, zvyšuje sa tým riziko nepredstaviteľných a nebezpečných erupcií.

Do dnešnej doby sa zachovali stopy podobných zlomov, ktoré predznamenávali katastrofálne erupcie supervulkánu v dávnej minulosti. To znamená, že podobná deformácia krajiny svedčí o prebiehajúcom procese koncentrácie energie v „epicentre“ (kotle), ktorý daný jav vyvolal.

Pre vizuálne pochopenie prebiehajúcich procesov, môžeme tento jav asociatívne prirovnať k odlivu oceánskych vôd od brehu pred blížiacou sa cunami. Je logické, že čím viac vody od brehu odtečie, tým väčšia je potom výška vlny. Takýto jav bol napríklad zaznamenaný na video, pred blížiacou sa cunami na ostrove Sumatra (Indonézia) 26. decembra 2004. Ľudia sa proste neohrozene prechádzali po morskom dne, bez toho aby si uvedomovali príčinu tohto náhleho odtečenia vody ďaleko od brehu.

Mimochodom, ak hovoríme o cunami, známkou blížiacej sa deštruktívnej vlny v zimnom období je výskyt trhlín v pobrežnom ľade. Analógia s vlnami cunami – rovnako ako vznik obrej trhliny v blízkosti horského masívu Bighorn,  poukazuje to na skutočnosť, že v blízkej budúcnosti (môžu to byť dni, mesiace, nadchádzajúce roky, ale určite nie stáročia či tisícročia, ako predpokladajú niektorí vedci a médiá) môže dôjsť k explózii Yellowstonského supervulkánu.

Čo je to kaldera?

Kaldera (zo špan. „kotol“) je sopečný útvar, vytvorený prepadnutím stien sopky. Vznik kaldery je najčastejšie odštartovaný vyprázdnením magmatickej komory pod sopkou, čo býva často zapríčinené veľkou erupciou. Steny magmatickej komory nie sú schopné uniesť tlak nadložných hornín a tieto sa zosunú dovnútra sopky. (názorne popisuje obrázok nižšie)

Zdroj: Teacher’s Guide to Valles Caldera: The Science / valles-caldera-formation

 Supervulkán Yellowstone.

.. sa ukrýva pod kalderou, vzniknutou následkom prepadnutia stien sopky. Rozmery tohto supervulkánu sú približne 55 x 72 km. Je tvorený z prvej komory, ktorá je asi 8 kilometrov hlboko a v roku 2015 vedci zistili, že to nie je jej jediná komora. Pod prvou sa ukrýva druhá ešte väčšia v hĺbke 20-50 km. O tom, že sa hladina magmy zvyšuje nasvedčujú aj zemetrasenia s epicentrom len 0,5-20 km pod povrchom.

yellowstone magmaticka dutina, supervulkan, supervulkan, klimaticka streda, mobake, trhliny v zemi, klimaticke zmenyZdroj: unknow author

Následky erupcie. Bolo by to drsné..

Pri erupcii supervulkánu na Zemi by popol a láva siahali do výšky 25 kilometrov, odkiaľ by sa postupne šíril do celej stratosféry. Zmes vytekajúca z jadra vulkánu, by sa pohybovala v rýchlosti takmer 500 km/h, čiže ľudia nachádzajúci sa 100 km v okolí tejto oblasti, nebudú mať možnosť úteku.

Globálnejšou hrozbou, ktorá z tohto plynie je šírenie prachu, ktorý by zamedzil prísun slnečného svetla na Zem a obmedzil by tak hlavne poľnohospodárstvo. Tým pádom by veľké územia sveta mohli trpieť práve nedostatkom potravy. Nehovoriac o masovej migrácii ľudí, ktorá by niekoľko násobne prevýšila tú nedávnu. Následne v dôsledku spotrebiteľského formátu spoločnosti by dochádzalo k možným stretom a násiliu.

Slová na záver

Nepochybne by táto aktivita viedla k ďalším globálnym zmenám, ktorým sa naša séria „Klimatické stredy“ venuje. Dnes sme sa opäť presvedčili o tom, že príroda je mocná a je našou úlohou žiť v súlade s ňou. Musíme sa naučiť jej načúvať a skúmať jej vývoj, aby sme tak v správny čas boli pripravení si pomáhať a zvládnuť nástrahy, ako globálne zjednotená spoločnosť. Pretože spoločnosť, ktorá žije v láske a základným pilierom je ľudský život, nebude mať problém presídliť milióny ľudí z jednej časti sveta na druhú.

A je to Tvorivá spoločnosť – forma spoločnosti, ktorá dokáže vyviesť našu civilizáciu z pätového stavu sebazničenia. Je to realita a pridať sa môže každý, pretože týka sa to každého a každý vo vnútri cíti potrebu žiť v spoločnosti kde vládne mier a láska. Viac o globálnom projekte sa dočítaš v našom nasledujúcom článku alebo teraz na: Allatraunites.com

S láskou a pokorou tím Mobake

Použité zdroje:

https://allatra-science.org/cs/publication/yellowstone-rokovaja-treschina?fbclid=IwAR3kWnRRkwfSOB1h_3CH6ozlYo4r8XWBkhERongd7oO1SgvjrUJ2hRfMExQ#prettypubsgal[ppgal13]/4/
https://www.interez.sk/skoncil-by-svet-ktory-pozname-toto-by-sa-stalo-keby-dnes-vypukol-supervulkan-yellowstone/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kaldera
https://cs.wikipedia.org/wiki/Supervulk%C3%A1n