MOBAKE » Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

1. Úvodné ustanovenia a upozornenia

1.1 Tieto podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.mobake.sk, ktorého prevádzkovateľom je Mobake EcoProducts s.r.o., so sídlom Nad Medzou 3047/12, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenko, IČO: 52031187, DIČ: 2120872270, email: mobake@mobake.sk.

1.2 Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

2. Osobné údaje a ich bezpečnosť – Vaše údaje sú v bezpečí

2.1 Správcom vašich osobných údajov je Mobake EcoProducts s.r.o., Nad Medzou 3047/12, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 52031187, DIČ: 2120872270 (ďalej len „prevádzkovateľ“). spracúva vami poskytnuté osobné údaje, v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“). Prevádzkujem webovú stránku www.mobake.sk. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú spracované, za akým účelom a na ako dlho. Prípadne vyberám ďalších spracovateľov, ktorí mi s ich spracovaním budú pomáhať.

2.2 Osobné údaje (meno, adresa, email, telefónne číslo), ktoré zákazník zadá pri objednávke tovaru, slúžia len pre účely identifikácie a pri komunikácii na zabezpečenie bezproblémového odoslania tovaru z internetového obchodu www.mobake.sk. Tieto osobné údaje sú nevyhnutné k tomu, aby sme so zákazníkom mohli uzavrieť zmluvu. V prípade, ak nám osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania atď.) neposkytne, nie je možné so zákazníkom uzatvoriť zmluvu. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov našich zákazníkov sú pre nás dôležité, preto tieto údaje nikdy nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Všetky dôležité informácie o tom aké osobné údaje spracovávame, komu môžu byť sprístupnené si prečítate v sekcii Ochrana osobných údajov.

2.3 Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

3. Prijatie a vybavenie objednávky a kúpna zmluva

3.1 Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky s povinnosťou platby). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

3.2 Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom a samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

3.3 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, nie je momentálne na sklade alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet.

3.4 Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môžeme po objednávateľovi požadovať náhradu nákladov spojenú s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom, prípadne vám túto informáciu pošleme dodatočne. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, budeme vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

3.5 Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín alebo do jej expedície, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete uskutočniť e-mailom: mobake@mobake.sk prípadne vykonať telefonicky na: 0940 345 343. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

4. Druhy dopravy verejnými prepravcami

4.1 Tovar doručovaný Slovenskou poštou – Obchodný balík

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške do 3 € v závislosti na mieste dodania a váhe balíčka. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná do 2 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať. Zásielku posielanú doporučene alebo na dobierku je možné sledovať.

Pozor! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

4.2 Zásielkovňa

Čo je Zásielkovňa?

Zásielkovňa je logistická spoločnosť, ktorá prevádzkuje výdajné miesta po celom Slovensku, v Čechách a iných krajinách EU. Môžu sa nachádzať v rôznych kamenných predajniach, kaviarňach či obchodných centrách.

Kde sa výdajné miesta Zásielkovne náchdázdajú?

Kompletný zoznam všetkých výdajných miest nájdete na tomto odkaze.

Ako to funguje?

V košíku si zvolíte jedno zo stoviek výdajných miest a hneď ako bude zásielka pripravená k výdaju, príde Vám SMS a e-mail s heslom, na ktoré bude zásielka vydaná. Štandardne sú zásielky doručované na druhý deň a počkajú na výdajnom mieste 7 dní. Pomocou trasovacieho čísla, ktoré obdržíte na e-mail, môžete sledovať vašu zásielku TU.

Nestihnete si zásielku vyzdvihnúť?

Nevadí, môžete si predĺžiť úložnú dobu zásielky až na 21 dní alebo prezradíte heslo komukoľvek komu veríte a on vyzdvihne zásielku za Vás.

Výhody Zásielkovne

Nemusíte celý deň doma čakať na kuriéra, zásielku si vyzdvihnete vtedy, keď sa Vám to bude hodiť. Navyše si môžete doručený tovar priamo na výdajnom mieste rozbaliť a prípadne vrátiť späť, ak Vám z nejakého dôvodu nebude vyhovovať.

5. Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.

Platba dopredu

Pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet.

Dobierka

Objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.

Platba prostredníctvom platobnej brány GoPay
(Platba kartou, Platba e-bankingom). Schválené a regulované Českou národnou bankou.

Bezpečnosť: Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. My k vašim platobným údajom prístup nemáme.

PayPal

Bezpečná platba pomocou internetovej peňaženky PayPal. Platba je okamžite pripísaná na našu PayPal peňaženku.

6. Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

7. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy vyplnením formulára na odstúpenie od zmluvy (uvedením čísla objednávky, mena spotrebiteľa, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí). Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 3 dni.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený, alebo spotrebovaný alebo obal tovaru natrvalo poškodený), nemôže byť tovar dodávateľom prijatý.

Zákazník, ktorý sa rozhodne odstúpiť od zmluvy bude znášať náklady na vrátenie tovaru.

Podľa § 7 zákona č. 102 z roku 2014 spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

b) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby.

Právo na odstúpenie od zmluvy tiež nemajú podniktateľské subjekty a takisto zákazníci, ktorí nakupujú tovar zjavne pre účely výkonu svojho povolania – zákon konkrétne hovorí napríklad o autorizovaných architektoch, autorizovaných stavebných inžinieroch a advokátoch.

8. Vrátenie tovaru

Ako postupovať pri vrátení tovaru a ako zásielku pripraviť:

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame vám tovar poslať doporučene. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

9. Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať:

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu – „kontaktná adresa sa nachádza v úvode podmienok“. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov.

Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad faktúra, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami, chybnou manipuláciou alebo živelnými pohromami. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar (zubné kefky a slamky) je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len nepoužitý. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS.

Reklamáciu môžete uplatniť na tejto adrese:

Mobake EcoProducts s.r.o.
Nad Medzou 3047/12
052 01 Spišská Nová Ves

10. Súbory Cookies

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Údaje, ktoré prevádzkovateľ takto získa, môžu byť ďalej sprístupnené používateľom ako je Google, Facebook alebo Twitter.

Zbieranie údajov o správaní sa návštevníkov na webe (účel cielená reklama) je aktivované na základe odsúhlasenia návštevnikom webu, stlačením tlačidla “Súhlasím”, ktoré nájdete na spodnej časti webu v cookie banneri.

Zhromaždené cookie súbory sú spracovávané hlavne cez službu “Google Analytics”, prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Následne sú spoločnosť Google Inc. zozbierané informácie spracovávané v súlade so Zásadami ochrany súkromia, viec info TU.

Vezmite prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  1. Požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné informácie spracovávame, ako aj vysvetlenie ohľadne spracovanie osobných údajov, ako aj požadovať prístup k týmto údajom a požadovať ich doplnenie, aktualizáciu či opravu.
  2. Žiadať vymazanie vašich osobných údajov = právo byť zabudnutý.
  3. V prípade pochybností o splnení našich povinností so spracovávanim osobnych údajov, máte právo obrátiť sa na mobake@mobake.sk alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
  4. Prevádzkovateľ zhromažďuje na svojej webovej stránke: www.mobake.sk nasledujúce súbory cookie:

 

Typ Názov Účel Doba spracovávania
Cookies tretích strán Google Analytics Získavanie štatistík, demografické údaje Podľa nastavenia vášho internetového prehliadača alebo do odstránenia informácií (napr.cez delete cache)
Cookies tretích strán Google AdWords Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Google, opätovné cielenie reklamy (retargeting) Max. 390 dní
Cookies tretích strán Facebook Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook, opätovné cielenie reklamy (retargeting) 180 dní

 

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

***

 Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Vaše Motivačné Bambusové Kefky

Obchodné podmienky sú platné od 01.09.2016 do odvolania. V prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu. Posledná aktualizácia: 17.12.2018.