KS#5: Následky topenia ľadovcov

Topenie ladovcov, nasledky topenia ladovcov, preco sa topa ladovce, golfsky prud, zvysovanie hladiny oceanov, Riziko globálnych rozmerov, mobake, klimaticka streda, klimaticke stredy, mobake blog, tvoriva spolocnost,

V dnešnom blogu si ukážeme následky globálnych klimatických zmien na planéte o ktorých sme si povedali viac v predošlých častiach „Klimatickej Stredy“. Budeme sa zaoberať významom ľadovcov a predovšetkým následkami súvisiacimi s ich topením. Pripravený? 

Poďme na to!

Vedel si, že Zem je na 10% svojho povrchu pokrytá ľadom? Jeho rozloženie síce nie je rovnomerné keďže 98% ľadovcov sa nachádza na území Antarktídy a Grónska. Čo sa však s ľadovcami deje sa týka celej Zeme. Už roky bezmocne pozorujeme úbytok tohto bieleho pokladu, ktorý v sebe drží 70% sladkej vody našej planéty.

Následok. Spomalenie Golfského prúdu

Voda uvoľnujúca sa z ľadovcov na severnej pologuli preteká Severným ľadovým oceánom až do Atlantiku. Hlavným problémom je fakt, že sladká voda z ľadovcov sa drží vo vrchnej vrstve oceánov, keďže je ľahšia ako slaná morská voda. Ak sa orientuješ v geografii tušíš, že to istým spôsobom ovplyvní Golfský prúd. Hrozí jeho spomalenie, ba dokonca jeho zastavenie, čo zapríčiní globálne zmeny. Príkladom je súvislosť medzi extrémymi teplotami v lete 2015 na území Európy a rekordnými mrazmi v severnom Atlantiku. Za príčinu považujú práve zmeny týkajúce sa Golfského prúdu. S týmito zmenami prúdov sa spája aj zvýšený výskyt búrok v Európe, rýchlejší vzostup hladiny morí, či predĺžovanie období sucha na určitých územiach Afriky.

Foto: Via veda.stoplusjednicka.cz

Príčina a zároveň následok. Slnečné žiarenie

Úbytok ľadovcov súvisí tiež s množstvom slnečného žiarenia, ktoré dopadá na zemský povrch. Ľadovce na zemskom povrchu fungujú ako zrkadlo. Ich biela farba zohráva svoju rolu pri odrážaní slnečnej energie. Problémom však je, že keď klesá počet ľadovcov, tak stúpa množstvo slnečnej energie, ktorú musí Zem absorbovať. Čo z toho vyplýva? S úbytkom ľadu rastie teplota na Zemi a tým sa zvyšuje rýchlosť topenia ľadovcov. 

Odporúčame zhliadnuť video, kde sú zaznamenané zmeny ľadovcov na konkrétnych príkladoch.

Následok. Zvyšovanie sopečnej aktivity

Okrem toho, že ľadovce odrážajú značné množstvo slnečnej energie, tak zároveň spomaľujú sopečnú činnosť tým, že na magmu v sopkách ukrytých pod ľadom vyvíjajú určitý tlak. Vedecký tím z Edinburskej univerzity našiel 91 sopiek vo výške od 100 do 3850 m, ktoré sa nachádzajú pod ľadom na území Antarktídy. Pri tomto objave takmer strojnásobili počet vulkánov, o ktorých sa vie, že existujú v západnej Antarktíde. Tento región má najväčšiu hustotu sopiek na svete  a predpokladá sa, že uvoľnením ľadovcov sa zásadne zvyšuje pravdepodobnosťou erupcie.

Následok. Zmenšovanie zásob sladkej vody

Následkom vyššie spomínaných navzájom prepojených dejov bude aj to, že ak sa budú ľadovce topiť rovnakou alebo ešte vyššou rýchlosťou, prídeme o značné množstvo zásob pitnej vody. Vedecké výpočty tiež vravia, že hladina svetového oceánu vzrastie minimálne o 70 m, čo bude pre spoločnosť bezpochýb jedna z najväčších výziev. Táto informácia jasne vypovedá o vážnosti tohto problému, keďže mnohé lokality sú na hranici zaplavenia už dnes.

Pozrime sa spoločne..

..ako zasiahlo topenia ľadovcov určité kúty sveta

Afrika: I keď sa to možno nezdá aj Afrika má svoje ľadovce. Sú na vrcholoch hôr Kilimandžáro a Mount Kenya. Bohužiaľ od roku 1912 sa ľadovec na vrcholku hory Kilimandžáro zmenšil o 80%. Ak bude trend topenia ľadovov pokračovať týmto tempon, bude čoskoro ohrozené zavlažovanie celej Afriky, pretože významné rieky ako Kongo a Níl budú vysychať. 

 Autor: SHUTTERSTOCK

Európa: Až 40% sladkej vody je uložených v Alpách, ktoré pod prezývkou ,,Horská priehrada“ napájajú tiež množstvo významných riek, ako napríklad Rhôn, Rýn, Pád alebo Dunaj. Na vrcholkoch sa už  sneh roztopil a začal rýchly proces topenia odhaleného ľadu.

Južná Amerika, Čile: V roku 2017 sa v národnom parku Torres del Paine odtrhol obrovský ľadovec dlhý 350 metrov a široký 380 metrov.

Severná Amerika, Kanada: Kanadským ľadovcom hrozí úplne zmiznutie. Vedci po analýze snímok z medziobdobia 1999 a 2015 zistili, že za 16 rokov sa ich plocha znížili o 1700 km2, čo je približne 6%. Z toho je zrejmé, že žiaden ľadovec nevykazuje rast.

Tibet:  Za posledných 50 rokov vzniklo z roztopených ľadovcov 155 nových jazier a to tým, že sa plocha permafrostu na tomto území  znížila o 16%.

Bolívia: 18 000 rokov starý ľadovec s názvom Chacaltaya, na ktorom ležalo, už momentálne zavreté, najväčšie lyžiarske stredisko na svete, sa úplne roztopil.

Antarktída: Za posledných pár rokov sa odtrhlo niekoľko gigantických šelfových ľadovcov, napríklad v roku 2017 ľadovec A-68 o veľkosti 5700 km2, čo je plocha zrovnateľná s Jamajkou.

Čo zahrieva planétu?

K dnešnému dňu boli stanovené dve faktory, ktoré ovplyvňujú zmenu klímy. Jedným z nich je antropogénny (ľudský) faktor a druhým sú procesy prebiehajúce vo vesmíre.

Príčina ako ľudský faktor ma jednoznačne svoje opodstatnenie, no predovšetkým má svoj politický a komerčný charakter. Nemôžme však pochybovať o vplyvu ľudskej činnosti na prírodu. Tento vplyv je však minimálny v porovnaní s tým, čo sa deje na planéte v dôsledku vplyvu komplexných klimatických procesov, o ktorých sme hovorili v predošlých častiach.

Tieto procesy budú v ďalšej dobe len narastať, o čom informujú slušní svetoví vedci. Ku globálnym zmenám na planéte dochádza nezávisle na ľudskej činnosti, čo vyžaduje naozajstnú konsolidáciu úsilia všetkých ľudí pre prežitie našej civilizácie. Nad tým by sa mal zamyslieť každý človek. Ako chceme prežiť blízku budúcnosť a čo chceme zanechať našim ďeťom.

Slovo na záver

Aj keď ste o týchto témach už mnohokrát počuli, veríme že sme týmto blogom pomohli objasniť následky tohto komplexného procesu. Opäť sa jedná o deje, ktoré nevieme zásadne ovyplvniť. Musíme byť pripravení. Pripravení postarať sa o ľudí, ktorí budú týmto prírodným javom postihnutí najviac a to dokážeme jedine keď budeme ťahať za jedno lano – spoločne ako jedna rodina. 

S láskou a úctou Patrik a tím Mobake

Čítaj ďalej: KS#1: Cykličnosť Zeme a jej vplyv na Globálnu Klímu

Pozri si tiež: KS#2: Zmena magnetických pólov Zeme a vplyv na klímu

Alebo aj tento: Bambusová kefka ako pomocník v Záhrade | Jarný Tip #1

Použité zdroje:

https://allatra.tv/cs/video/katastroficke-tani-ledovcu?fbclid=IwAR2l7zupRPLwZJ_lrMlSPQ076Gacpw7kL3OloA8IwGf-rtNNjm4DSKqddBw
https://science.hnonline.sk/klima-a-fyzika/1731064-system-golfskeho-prudu-sa-vyrazne-zmenil-kvoli-klimatickej-zmene

https://www.niejetotak.sk/oslabenie-golfskeho-prudu-bude-mat-katastrofalne-nasledky-varuju-vedci/

https://sk.wikipedia.org/wiki/Golfsk%C3%BD_pr%C3%BAd