KS#3: Trhliny v zemi a tektonické zlomy. Prečo vznikajú?

Trhliny v zemi a tektonické zlomy, mobake, klimaticka streda, klimaticke stredy, mobake blog, tvoriva spolocnost,

Máme za sebou témy ako cykličnosť a zmeny magnetických pólov Zeme a ich vplyv na klímu. Dnes budeme pokračovať ďalším blogom súvisiacim s globálnymi zmenami na našej planéte. Bez zbytočných slov si dovoľujeme otvoriť tému, ktorá je tiež dielikom z globálnej skladačky zmien na planéte – trhliny v zemi a formovanie nových tektonických zlomov.

Zdroj: National Geography, (Trhlina v Keni)

Pre pochopenie témy si na úvod vysvetlíme
aké druhy trhlín poznáme:

Puklinové štruktúry
Vyskytujú sa u všetkých druhov hornín a ich výskyt je najčastejší . Rozdeľujú sa na:

  • praskliny, spôsobujú iba čiastočnú stratu súdržnosti ale neskôr sa zvyknú zmeniť pôsobením tlaku a ďalšou deformáciou na pukliny.
  • pukliny, ktoré sa odlišujú od prasklín tým, že vznikajú pri deformácií a rozdeľujú celok na navzájom sa dotýkajúce časti.
  • a treťou podkategóriou sú trhliny, ktoré  sa vyznačujú tým, že medzi nimi vzniká prázdny priestor po oddialení puklinových stien.

pukliny a praskliny v betone, prasklina v betone, puklina v betoneZdroj: Pinterest, Nám dobre známe praskliny a pukliny v betóne 🙂

Zlomové štruktúry

Označujú sa tak porušené horninové masívy pri ktorých narozdiel od puklín dochádza k vzájomnému pohybu oddelených blokov. Vzájomné posuny týchto blokov sa môžu pohybovať v centrimetroch, metroch ojedinele však aj stovkách kilometrov. Zlomové štruktúry delíme na tieto základné tipy – poklesy, prešmyky, násuny  alebo smerné posuny. 

Zdroj: ZÁKLADY GEOLÓGIE PRE GEOGRAFOV str. 89, (Zlomové štruktúry)

Prečo vznikajú? 

Zemská kôra sa neustále nachádza v napätom stave. Okrem toho na ňu neustále pôsobia rotačné sily Zeme,  tektonické sily, ktorými na seba navzájom jednotlivé platne pôsobia a ďalšie menej zásadné faktory, ako napríklad prebúdzanie vulkánov. Jasnou odpoveďou na otázku, čo spôsobuje tieto deformácie je – napätie. 

Čo spôsobujú?

Zlomy v ktorých bol zaznamenaných pohyb za posledných 10 000 rokov nazývame „Aktívne zlomy“ a v ich okolí sa často vyskytujú zemetrasenia. Dôvodom je že sa zlomy nachádzajú práve v miestach styku tektonických platní a pri pohybe nám o sebe dávajú jasne vedieť. K zlomom dochádza v čase vzniku trhliny alebo v momente pohnutia už vzniknutej trhliny, pričom môžu mať za následok zemetrasenie. Vznikajú tiež v dôsledku zrútenia zeminy do banských štôlni, či zosuvov pôdy. Jedná sa o pomerne rozšírený prírodný jav. 

Okrem vyššie spomínaných dôvodov vzniku geologických deformácií poznáme i proces spevňovania ílovitých usadenín. Tento dej spôsobuje vytláčacie vody, následnú stratu objemu pod povrchom a napokon vznik trhliny. 

Zdroj: Josh Haner/The New York Times (Kolumbia, Gramalote)

Kde sa môžu zlomy vyskytovať?

Tieto deformácie sa prejavili na miestach po celom svete. Príkladom je Keňa, kde trhlina dodnes rastie a zapríčinila zrútenie dialnice Nairobi-Narok, tiež v Kolumbii (Gramalote), kde zničila množstvu obyvateľov obydlia, či v Kalifornii  kde sa nachádza kontinentálny tektonický zlom San Andreas, dlhý 1200 km a oddeľuje časť Kalifornie a Mexika od zvyšnej časti kontinentu alebo trhlina v zemi v Írsku po prepadnutí bane (foto 3).

Oveľa vážnejšie a nebezpečnejšie sú však zlomy v blízkosti aktívnych vulkánov. Ak sa však jedná o supervulkán, mali by sme byť o to pozornejší. Reč je o kaldere Yellowstone v blízkosti ktorej  v roku 2015 vznikla obrovská trhlina v zemi (Wyoming, USA).

Americké televízne kanály iba odvysielali krátke spoty s upokojujúcou myšlienkou, že prasklina vznikla následkom „vlhkej jari“. Táto situácia je obzvlášť znepokojujúca, vzhľadom na blízkosť Yellowstonského supervulkánu, ktorý je na pokraji erupcie. O tom však v nasledujúcom článku.

 Zdroj: YouTube, (Hore: Trhlina v Keni)

zlom san andres, kalinfornia, klimaticke strady, klimaticka streda

 Zdroj: YouTube, (Hore: Kontinentálny zlom San Andreas, Kalinfornia, USA)

Ireland's Monaghan County, trhlina Irsko,

Obrázok: Niamh Kindlon, (Hore: Trhlina v Írsku po prepade bane)

klimaticka streda, yellowstone trhlina, mobake

Zdroj: AllatRa TV, (Hore: Trhlina v blízkosti Yellowstonu, Wyoming, USA)

Slová na záver

Opäť sa jedná o globálne geologické procesy na ktoré väčšinou nemáme vplyv a dejú sa bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie.

Ľudstvo, ktoré by sa dokázalo zjednotiť v láske a úcte ako jedna rodina, aké by malo byť v skutočnosti. Celé toto ľudstvo by mohlo vzdorovať všetkému – hocičomu. Je zrejmé, že v každom prípade je už neskoro otočiť históriu a niečo robiť. Nech by sme to akokoľvek chceli nedokážeme sa  k tomu dostať, prešvihli sme čas na to, aby všetko prešlo hladko a nebolo by deštrukcie a katastrof. Budú – to je neodvratné. Otázka spočíva v tom, ako prekonáme toto časové obdobie? Spolu ako jedna rodina alebo ako spotrebitelia – každý sám?

S láskou Tím Mobake

 

Čítaj ďalej: Bambusová kefka ako pomocník v Záhrade | Jarný Tip #1

Čítaj ďalej: KS#2: Zmena magnetických pólov Zeme a vplyv na klímu

 

Použité zdroje:

https://allatra.tv/sk/video/trhliny-v-zemi-co-sa-deje-s-planetou-104

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zlom_San_Andreas

Ing. Katarína Bónová, PhD., ZÁKLADY GEOLÓGIE PRE GEOGRAFOV, Vysokoškolské učebné texty, str. 89

https://www.nationalgeographic.com.au/nature/why-this-giant-crack-opened-up-in-kenya.aspx