KS#2: Zmena magnetických pólov Zeme a vplyv na klímu

magnetický pol, Zmena magnetických pólov Zeme a vplyv na klímu, mobake, klimaticka streda, klimaticke stredy, mobake blog, tvoriva spolocnost,

Ideme hlbšie a tešíme sa, že v tom idete s nami. Pokračujeme v rozoberaní jednotlivých dejov kúsok po kúsku, aby sme tak spoločne pochopili jav globálnej zmeny klímy ako celku. V minulom blogu sme si niečo povedali o cykličnosti dejov na Zemi. V dnešnom blogu sa zameriame na magnetické póly Zeme a ich zmeny.

Čo sú, aký majú vplyv na otepľovanie a ďalšie hodnotné informácie sa dozvieš v nasledujúcich riadkoch.

NASA Goddard Space Flight Center
Dynamic Earth – Earth’s Magnetic Field

Začnime vysvetlením.
Čo je magnetosféra a magnetické póly Zeme?

Magnetické pole Zeme alebo „geomagnetické poleje neviditeľný štít, ktorý chráni našu planétu pred účinkami kozmického žiarenia a slnečného vetra.  Slnko neustále vyžaruje prúdy ionizovaných častíc, ktoré sú pre život na Zemi nebezpečné. Magnetické pole nedovoľuje škodlivým časticiam preniknúť na povrch planéty a núti ich ohýbať sa okolo Zeme. Vizuálnym dôkazom existencie tohto ochranného „magnetického štítu“ je polárna žiara.

Ako vzniká magnetoséra?

Pri interakcii geomagnetického poľa zo slnečným vetrom sa okolo Zeme vytvori neviditeľný plazmatický plášť, nazývaný magnetosféra. Magnetické pole siaha približne 70 000 km – 100 000 km od nami obývanej Zemi. Tvoria ho komplikované procesy prebiehajúce vo vnútri Zeme. Jedná sa primárne o tok železa vo vnútri jadra.

Magnetický pól versus geografický pól. Aký je rozdiel?

Predstavme si Zem ako obrovský tyčový magnet s dvoma pólmi, ktoré okolo seba tvoria magnetické pole. Nachádzajú sa však na odlišnom mieste ako póly geografické. V blízkosti geografického severného pólu sa nachádza južný magnetický pól a naopak. Príkladom je kompas, ktorý ukazuje vždy na sever vďaka vyváženiu strelky na južný magnetický pól. Keby bol kompas vynájdený pred 720 000 rokmi, ukazoval by aj na geografický aj na magnetický severný pól.

Magnetické pole versus klimatické zmeny. Aký je dopad?

Geomagnetické pole presahuje všetky tri plášte Zeme: litosféru, hydrosféru a atmosféru. Má taktiež zásadný dopad na klímu a počasie. Zmeny v jeho intenzite môžu viesť k výrazným výkyvom teploty, atmosferického tlaku a početnosti zrážok, ale tiež k búrkam, hurikánom a iným živelným pohromám.

Lepšie raz vidieť ako 100 krát čítať. Prikladáme teda video, ktoré ti pomôže ľahšie pochopiť vyššie uvedené informácie:

Zmeny magnetického poľa v minulosti

Vďaka skúmaniu sedimentov v moriach, kde sa nachádzajú vrty hlboké približne 300 metrov vieme, že k preklopeniu magnetických pólov na zemi, došlo za posledných 83 miliónov rokov až 183 krát. Posledná zmena polarity sa uskutočnila 40 000 rokov dozadu a výskumy naznačujú, že k tomuto javu bezodkladne smerujeme opäť.

Okrem preklápania pólov badať i slabnutie samotného magnetického poľa. Konkrétnym príkladom je anomália medzi Južnou Amerikou a Afrikou (South Atlantic Anomaly – SAA), kde je magnetické pole 3x slabšie ako na póloch. Vedci predpokladajú, že práve v tejto oblasti môžeme v najbližších rokoch počítať s nárastom prírodných katastrof.

(NASA/GSFC)

Čo ovplyvňuje posun magnetického poľa?

 „Za posledných 20 rokov sa rýchlosť driftu severného magnetického poľa zvýšila o 500%“ (Elchin Khalilov, vedec, geofyzik, profesor, doktor). Následkom toho nastal  v energetike jadra skok a z jadra Zeme bola vyslaná energia už v priebehu 90. rokov. Doteraz sa však nedostala na úroveň litosféry. Jej prvým signálom je zvýšená seizmická aktivita, ktorá zapríčiňuje zemetrasenia, sopečné erupcie, tsunami, tornáda a ďalšie po celom svete.

Magnetizmus Slnka, Zeme a zmeny v litosfére

Ďalším faktom je, že magnetické pole Zeme je v interakcii s magnetickým poľom slnka. Po erupciách prebiehajúcich na Slnku sa prenáša elektromagnetická energia smerom k Zemi a aktivujú sa magnetické procesy vnútri našej Zeme.

Keďže niektoré z hornín majú piezoelektrický efekt (vznik elektrického náboja mechanickou deformáciou), v momente pôsobenia elektrického prúdu sa začínajú prejavovať deformácie a expanzie zemského povrchu. Následok môžeme pozorovať v posúvaní litosferických dosiek, čo má následnú súvislosť s ďalšími geofyzikálnymi aktivitami Zeme.

MICHAEL OSADCIW/UNIVERSITY OF ROCHESTER

Riziko oslabenie magnetického poľa pre ľudstvo

Vyššie sme zmieňovali i slabnutie magnetického poľa, ktoré pre nás prináša riziko preniknutia kozmického žiarenia priamo na planétu. Budeme tak vystavený napríklad silnému ultrafialovému žiareniu alebo nastane „blackout“, ktorý spôsobí výpadok elektrickej energie na celom svete, čo môže mať v spotrebiteľskej spoločnosti fatálny dopad.

Vplyv mgnetického poľa na faunu a flóru

Okrem toho sa magnetickému poľu podriaďujú aj ľudia či živočíchy. Vtáci a korytnačky sa vďaka nemu orientujú pri migrácii. Dokonca majú vplyv i na rast a orientáciu rastlinstva. Človek ho necíti, avšak organizmus na neho reaguje zmenami kardiovaskulárneho systému a mozgovej činnosti.

Smithsonian: Science Education Centre, How do birds navigate?

Slová na záver. Existuje východisko?

Realitou je, že bez funkčnosti týchto pólov by bola planéta Zem neobývateľná. Oslabenie magnetického poľa Zeme je predzvesťou zosílenia a navýšenia prírodných katastrof. Napriek technológiám, ktorými disponujeme nie sme pripravení tieto zmeny odvrátiť.

Vzhľadom k tomu je úlohou ľudí neodkladne zmeniť svoj postoj k sebe a k spoločnosti, tu a teraz.  Veď nevieme, kým budeme zajtra – utečencom alebo hostiteľom. No spoločne – ako jedna rodina – dokážeme zvládnuť aj tie najťažšie skúšky. 

Drahí čitatelia, ďakujeme za prečítanie nášho ďalšieho článku zo série Klimatické stredy. Pevne verím, že ste zvedaví na pokračovanie, ktoré Vám otvorí nové obzory v spoznávaní globálnych procesov na Zemi v súvislotiach. Tešíme sa o týždeň.

S láskou Tím Mobake

Čítaj ďalej: Bambusová kefka ako pomocník v Záhrade | Jarný Tip #1

Použité zdroje:

Fyzika: Oslabení Magnetického pole Země, In Médium nového formátu: Dobro je tam, kde Ty, 6/2020, str.10-11

https://www.pcrevue.sk/a/Magneticke-poly-Zeme-by-sa-mohli-preklopit–Co-by-sa-stalo-potom

https://www.unimagnet.sk/blog/magneticke-pole-zeme-co-ked-poly-zmenia-polaritu-n186

https://allatra.tv/cs/video/prudka-zmena-v-magnetickem-poli-zeme-fakta-a-prognozy-2019