KS#1: Cykličnosť Zeme a jej vplyv na Globálnu Klímu

Milí čitatelia a priatelia Zeme. Po týždni sa hlásime opäť. V tejto časti priblížime problematiku nárastu skleníkových plynov a CO2 v súvislostiach s prírodnými procesmi. Poďme na to !

Fyzikálne vlastnosi atmosféry sú priamo ovplyvňované prítomnosťou skleníkových plynov a to hlavne vodnou parou (H2O), oxidom uhličitým (CO2), metánom (CH4) a oxidom dusným (N2O).

Koncentrácia týchto plynov v atmosfére sa v posledných desaťročiach zásadne zvýšila. Všeobecne sa spája nárast týchto plynov s antropogénnou, teda ľudskou činnosťou.
Samotný proces otepľovania Zeme však nie je doteraz uspokojivo prebádaný. Pozrime sa na ďalšie aspekty, ktoré síce média nespomínajú, no môžu mať zásadný vplyv na zmenu klímy.

Podľa niektorých zdrojov sú práve ľudské emisie hlavnou príčinou zmien geobiochemických cyklov a globálneho otepľovania na Zemi. Skúsme sa však zamyslieť nad príčinou zmien klímy na Zemi v dávnejšej minulosti. Predsa k nárastom a poklesom skleníkových plynov dochádza periodicky už niekoľko desiatok či stoviek tisícročí.

Podľa výskumov ľadovcov na polárnej stanici Vostok (východna Antarktída) bola zistená cykličnosť nárastu skleníkových plynov (tabuľka nižšie). V akej miere sme naozaj zodpovední za aktuálne zvyšovanie teploty vypúšťaním CO2? A aký veľký je vplyv ďaľších procesov na planéte, napríklad vulkanickej aktivity, slnečných cyklov a ďalších, ktoré stále naberajú na intenzite?

Vostok, milankovicov cyklus, mobakeZdroj: Vostok, výskumná stanica na Antarktíde.
Dáta o ľadovcovom jadre za posledných 420,000 rokov ukazuje na periodicitu nárastu skleníkových plynov v atmosfére spojená so zvyšovaním teploty.
(teplota – červená farba, CO2 – modrá farba, CH4 metán – zelená farba, Spodná os – roky)

Pre pochopenie tohto komplexného procesu je na mieste pozrieť sa na veci z viacerých uhlov.
Ako prvý, často opomínaný jav, si dovoľujeme spomenúť „Milankovičove cykly„. Tieto cykly sú pomenované podľa srbského fyzika a matematika M. Milankoviča (1879 – 1958). 

„Milankovičova teória alebo milankovičove (klimatické) cykly sú periodicky sa opakujúce systematické zmeny v príjme slnečného žiarenia, spôsobené výkyvmi Zeme v obehu okolo Slnka. Tieto zmeny môžu na Zemi ovplyvňovať viacero environmentálnych parametrov, ako napríklad zmeny podnebia (zaľadnenie, globálne otepľovanie) ale ovplyvňujú aj viaceré geologické činitele ako je napr. cyklická sedimentácia (sedimentácia – ukladanie sedimentov na morskom dne, napríklad hornín, schránok živočíchov a podobne).“

Milankovič matematicky dokázal súvislosti medzi zmenami klímy a cyklickými orbitálnymi pohybmi Zeme. Nižšie ti vysvetlíme čo znamenajú jednotlivé cykly:

Excentricita – 100 000 ročný cyklus

Tzv. vychýlenosť od stredu. Zemská obežná dráha mení svoj tvar v priebehu približne 100 tisíc rokov sa mení z dráhy eliptickej na takmer kruhovú. Zem je najbližšie k Slnku v čase zimného slnovratu (zima na severnej pologuli). To zapríčiňuje menej chladné zimy a nie príliš horúce letá na severnej pologuli.

Excentricita, Milankovičov cyklus, klimaticka zmena, zmena klimi, mobake, ekologia, pravda o co2, pravda o klimatickych zmenach, pravda o klimatickej zmene, tvoriva spolocnostZdroj: NASA

Oblikvita – 41 000 ročný cyklus

Tzv. sklon rotačnej osi. Zem sa sa pri obiehaní okolo Slnka mierne chveje. Práve táto skutočnosť spôsobuje zmenu náklonu zemskej osi voči rovine jej obežnej dráhy.  Na obrázku je červenou farbou vyznačená zemská os a šedou farbou (rovná čiara) rovina obežnej dráhy.

Oblikvita, Milankovičov cyklus, klimaticka zmena, zmena klimi, mobake, ekologia, pravda o co2, pravda o klimatickych zmenach, pravda o klimatickej zmene, tvoriva spolocnostZdroj: NASA

Precesia – 26 000 ročný cyklus

Tzv. krúživý pohyb zemskej osi. Tento jav spôsobuje, že v rovnakých častiach obežnej dráhy sa mení to, ktorá časť  Zeme je k Slnku naklonená a ktorá odklonená. Má to priamy súvis so znižovaním, či zvyšovaním rozdielov teploty medzi letom a zimou na severnej pologuli a v tom istom čase naopak na južnej pologuli.

Precesia, Milankovičov cyklus, klimaticka zmena, zmena klimi, mobake, ekologia, pravda o co2, pravda o klimatickych zmenach, pravda o klimatickej zmene, tvoriva spolocnostZdroj: NASA

Pre lepšie predstavenie si pozri video animáciu vyššie popisovaných javov:

Viete si to predstaviť? V jednoduchosti sa jedná o tisícky rokov trvajúce procesy na ktoré nemáme vplyv a preukázateľne ovyplvňujú vývoj klímy na Zemi. Samozrejme je to len jeden diel skladačky a nemusí byť jednoznačnou odpoveďou na všetky otázky súvisiace so zvyšovaním teploty atmosféry. Táto vedomosť však prináša do problematiky nový rozmer.

V najbližšom diely budeme pokračovať v bádaní. Pozrieme sa bližšie na ďalšie faktory, ktoré majú vplyv na globálnu klímu.
Priblížime si zdroje odkiaľ „unikajú“ sklenníkové plyny do atmosféry a ktoré zdroje sú najväčšími znečisťovateľmi. Pozrieme sa aj na magnetické póly Zeme alebo obrovskú kalderu Yellowstone.

Ďakujeme, že si si prečítal článok až do konca, v dnešnej dobe je zo všetkého najdôležitejšie aby sme my – ľudia prehodnotili svoj postoj k prírode a našej samotnej existencii, pretože nepotrvá dlho a budeme stáť pred mohutnejšími globálnymi výzvami a to buď spoločne ako jedna rodina alebo každý sám.

Veríme, že si si z tejto časti odniesol svoje a budeš s nami pokračovať v rozširovaní obzorov o klimatických zmenách v súvislostiach aj nabudúce.

Zo srdca Tím Mobake

Čítaj ďalej:  Ako SPRÁVNE zrecyklovať bambusovú zubnú kefku?

Použité zdroje:

http://www.shmu.sk/sk/?page=1071

https://paulen.blog.sme.sk/c/504640/kto-otaca-klimatickym-termostatom-6-cast-orbitalne-cykly.html

https://earthobservatory.nasa.gov/features/Milankovitch/milankovitch_2.php

https://sk.wikipedia.org/wiki/Milankovi%C4%8Dov_cyklus

Mendelevova univerzita v Brně :  4. kapitola_uhlíkový cyklus.pdf
Autori: Trnka M., Žalud Z., Hlavinka P, Bartošová L a kol.