Preskočiť na obsah

Čo znamenajú Ekologické Certifikáty na Produktoch?

Každý ich už videl. Málokto však vie čo tieto certifikáty znamenajú. Reč je o symboloch s ktorými sa stretávame na produktoch najrôznejšieho druhu. V tomto článku ti priblížime význam tých najpoužívanejších, aby si tak pri najbližšom nákupe vedel, aké kvality má daný produkt. Popíšeme si tiež podmienky, ktoré musí výrobca splniť, aby tak mohol používať určitú značku na svojich produktoch.

Poznaj certifikáty a ich význam a zisti, či nakupuješ kvalitu..

VEGAN

Tento certifikát, ktorý sa v logu prezentuje slnečnicou vyrastajúcou z počiatočného písmena V, nie je  tak celkom o pestovateľoch slnečnice. Toto logo označuje iba tie produkty, ktoré spĺňajú podmienky Animal-free Standards a teda tieto produkty nesmú obsahovať žiadne živočíšne zložky a taktiež tieto produkty nesmeli byť testované na zvieratách. Tento významný certifikát získali aj naše bambusové výrobky Mobake a sme radi, že ho môžeme prezentovať na našich produktoch.

vegan logo, mobake, ekologicke certifikaty

FSC (Forest Stewardship Council)

FSC bolo založené roku 1993 na podnet enviromentálnych organizácii, predajcov dreva, lesohospodárov a odborov pôvodne na chránenie tropických lesov v Južnej Amerike. Dnes už „Forest Stewardship council“ chráni svojou aktívnou prácou lesy na celej Zemi. Aktuálne existujú dokonca dva druhy týchto certifikátov. 

  1. Lesný certifikát FSC – tento certifikát je udelený po kontrole, ktorá určí či daný lesný podnik spĺňa podmienky FSC.
  2. Certifikácia spracovateľského reťazca FSC – tento certifikát je udelení takým firmám, ktoré používajú drevo s predošlým lesným certifikátom.

Získať tento certifikát nie je vôbec jednoduché. Na to aby ste sa týmto certifikátom mohli pýšiť tak musíte spĺňať 10 princípov a 56 kritérií. Okrem toho musíte dodržiavať zákony štátu, v ktorom pracujete, musíte rešpektovať domácich obyvateľov a udržiavať biodiverzitu. Naša značka Mobake spolupracuje so zodpovednými partnermi, ktorý tento certifikát majú pridelený.      

Fair Trade

Fair Trade, v preklade aj „spravodlivý obchod“,  dáva možnosť ľuďom, dôstojne žiť. Títo producenti vo väčšine pestujú suroviny bez ktorých by si mnoho z nás nevedelo predstaviť deň, ako napríklad banány, kávu, čaj alebo aj bavlnu a mnoho iných. Farmári z krajín, kde sa pestujú vyššie spomenuté plodiny, pestujú s ohľadom na životné prostredie a dostávajú za to zaplatené adekvátne a spravodlivo bez toho aby boli ich plody vykupované za nízke ceny prípadne za iných nevýhodných podmienok.

Značka kvality  SK

Táto značka je udeľovaná Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre slovenských farmárov. Slúži pre jednoznačné odlíšenie slovenských potravín od tých zo zahraničia. Okrem toho zvyšuje ich viditeľnosť, konkurencieschopnosť na slovenskom trhu a podporuje domácu Slovenskú produkciu potravín. K značke kvality SK patrí aj značka SK GOLD. Tú dostanú len tie výrobky, ktoré majú nadštandardné kvalitatívne parametre.

EVP (Enviromentálne Vhodný Produkt)

Má za úlohu zlepšiť nežiadúci dopad výroby a spotreby na klímu, životné prostredie a zdravie. O túto značku si môže výrobca požiadať ak bude dodržiavať isté kritériá ako napríklad, že jeho produkty budú mať vplyv na zlepšenie životného prostredia.

Ekologické poľnohospodárstvo v Európe

Tento certifikát je určený pre každého, kto pracuje v potravinárskom priemysle či už sa venuje poľnohospodárstvu, výrobe alebo dovozu potravín. Jeho cieľom je ochrana životného prostredia a klímy, zachovanie úrodnosti pôdy, kvality vody a biodiverzity, nepoužitia syntetických chemikálii a GMO. Na to aby ste mohli tento certifikát musí inštitúcia schválená verejnými orgánmi overiť zhodu vašich výrobkov s oficiálnymi európskymi predpismi ekologického poľnohospodárstva.

GOTS – Global Organic Textile Standart

V preklade niečo ako Globálny Prírodný Textilný Štandard je jeden z najťažšie získateľným certifikátom na svete čo sa týka ekológie. Tento certifikát prísne sleduje vzťah produktu k životnému prostrediu počas celej fázy výroby produktu. Pri výrobkoch s GOTS označením je výhoda, že neobsahujú žiadne škodlivé látky. Tým pádom sa vyhnete rôznym nežiaducim vplyvom na ľudský organizmus alebo prírodu ako takú.                    

Allergy Certified

Allergy Cerified je certifikát bojujúci proti látkam v produktoch, ktoré dráždia pokožku, dýchacie cesty alebo môžu vyvolať alergickú reakciu. Najčastejšie sa využíva v kozmetike ale aj v parfumoch, čistiacich prostriedkoch a podobne. Na to aby ste mohli získať tento certifikát tak vaše produkty nemôžu obsahovať mnoho prvkov ako napríklad R42, H311, R62.

 EKO CERT COSMOS ORGANIC 

EKO CERT sa zaoberá organickou alebo prírodnou kozmetikou. Prioritou tochto certifikátu je aby výrobné a spracovateľské procesy rešpektovali životné prostredie a ľudské zdravie. Hlavná podmienka získania tohto certifikátu je zodpovedné využívanie prírodných zdrojov a recyklovateľnosť obalov. Podmienok na jeho získanie je viac a sú veľmi podobné podmienkam vyššie uvedených certifikátov.

 Certifikáty CPK a CPK bio

Tieto certifikáty od českej spoločnosti KEZ sa sústreďujú na to aby certifikované produkty boli vyrobené z takých surovín, ktorých zber bol ohľaduplný k životnému prostrediu. Taktiež odpad, ktorý vznikol počas výroby týchto produktov, by mal byť odstránený bez akejkoľvek ujmy spôsobenej prírode. Produkty ktoré obsahujú tieto certifikáty by nemali obsahovať žiadne silikóny, UV filtre, ethoxylované suroviny, produkty z ropy a ďalšie…Certifikát CPK BIO je len doplnkom certifikátu CPK.

Rainforest Alliance

Je nezisková organizácia sídliaca v New Yorku. Jej cieľom je zachovanie biodiverzity pomocou aplikácie postupov udržateľného rozvoja v poľnohospodárstve, lesníctve, turistike a v iných odvetviach. Rainforest Alliance certifikuje kávu, banány aj iné produkty a služby, a to v prípade, že ich výroba či poskytovanie sa riadi určitými štandardmi. Všeobecne sú štandardy Rainforest Alliance nastavené tak, aby chránili životné prostredie a práva pracovníkov.

UTZ

UTZ Certified je nezisková organizácia založená v roku 2002, ktorá celosvetovo zastrešuje dodržiavanie udržateľného hospodárenia kávy, kakaa a čaju (vrátena čaju Roiboos). Hlavným poslaním je vytvoriť svet, v ktorom je trvalo udržateľné poľnohospodárstvo normou.

utz certifikat logo, mobake, blog, ekologicke certifikaty

Ďakujeme za prečítanie blogu a podporu ekologických a environmentálne vhodných produktov.

S láskou a úctou Patrik a tím Mobake

Použitá literatúra:

https://www.bioterra.sk/magazin/certifikaty-v-biokozmetike/
https://www.ecocert.com/fr/certification/cosmetiques-biologiques-ou-naturels-cosmos
https://www.ecocert.com/fr/certification/agriculture-biologique-europe–ce–n-834-2007
https://www.merchyou.com/sk/sustainability
https://allergycertified.com/how-to-certify/criteria/
https://encyklopedie.biooo.cz/certifikaty/vegan/?
https://www.enviroportal.sk/uploads/files/EMAS/zakon-469-2002.pdf
https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalne-manazerstvo/environmentalne-oznacovanie-produktov/environmentalne-oznacovanie-produktov.html)
https://ochutnaj.praveslovenske.sk/znacka-kvality-sk/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=fair+trade+wikipedia
https://carodreva.sk/drevo-v-kocke/viete-co-znamena-skratka-fsc-a-preco-by-ste-jej-mali-venovat-pozornost/#

Domov


Shop roku Mobake